Bảng giá

LOẠI CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH SÀN LỚN HƠN 500 M2 DIỆN TÍCH SÀN TỪ 300-500 M2 DIỆN TÍCH SÀN NHỎ HƠN 300 M2
Công trình nhà dân - Dự án lớn Đơn giá 5 - 7 Triệu/m2 sàn  Đơn giá 5,5 - 7,5 Triệu/m2 sàn   Đơn giá 6 - 8 Triệu/m2 sàn
Đơn giá trên chưa bao gồm các loại cừ, cọc. Đơn giá được tính từ đầu cọc trở lên
STT Cách tính diện tích  Đơn vị tính  Ghi chú
1 Móng băng 40% – 70%  Diện tích mặt sàn
STT Cách tính diện tích  Đơn vị tính  Ghi chú
1 Móng băng 40% – 70%  Diện tích mặt sàn
STT Cách tính diện tích  Đơn vị tính  Ghi chú
1 Móng băng 40% – 70%  Diện tích mặt sàn
STT Cách tính diện tích  Đơn vị tính  Ghi chú